Kjelland

Personskadeerstatning


– Advokatgruppen Kjelland & Co’s spesialområde. Gratis konsultasjon
Kjelland

Yrkesskader/yrkessykdommer


– et av Advokatgruppen Kjelland & Co’s spesialområder. Gratis konsultasjon
Kjelland

Pasientskader


– et av Advokatgruppen Kjelland & Co’s spesialområder. Gratis konsultasjon
Kjelland

Trafikkskader


– et av Advokatgruppen Kjelland & Co’s spesialområder.Gratis konsultasjon
Kjelland

Spesialkompetanse i personskadeerstatning

Advokatgruppen Kjelland & Co er spesialister innen personskade. Landsdekkende tjeneste - gratis konsultasjon, som er firmaets hovedarbeidsområde. Kjelland er spesialisert personskadeadvokat med inngående kjennskap til rettspraksis, oppgjørspraksis, i tillegg til medisinske aspekter. Ut fra denne juridisk-medisinske kunnskap og erfaring ivaretas skadelidtes rettigheter, noe som er viktig for både å oppnå et riktig resultat i erstatningsoppgjøret og for en minst mulig belastende prosess.

Gratis konsultasjon – basert på faglighet og servicekvalitet: Advokatgruppen Kjelland & Co vektlegger faglig kompetanse og personlig oppfølging av klientene. Ta kontakt for en 
Gratis konsultasjonstime for å få vurdert saken din.

Spesialkompetanse: Spesialkunnskap i erstatnings- og forsikringsrett er viktig siden personskadesakene er kompliserte og gjeldende rett stadig endres. Anne Grethe Kjelland har arbeidet med erstatningsrett og forsikringsrett som hovedarbeidsområder siden 1996, og behandler skadesaker etter trafikkulykker, arbeidsulykker (skade/sykdom), pasientskader og andre saker som følge av ulykker. Advokat Kjelland er en del av fagnettverket til Personskadeforbundet LTN.

Kurs- og foredragsholder: Anne Grethe Kjelland er kurs- og foredragsholder i personskadeerstatning for advokater/jurister i regi av Juristenes Utdanningssenter og holder også foredrag om den juridiske siden ved personskadeoppgjør for ortopeder, kirurger, nevrologer, psykiatere og psykologer. Se blant annet her

Landsdekkende tjeneste: Klientene til Advokatgruppen Kjelland & Co er fra hele Norge. Firmaet har derfor utarbeidet et saksopplegg som skal sikre god dialog, selv om det er stor geografisk avstand mellom klient og advokat. Den som ønsker personlige møter i tillegg, er selvsagt velkommen til det.

Les mer
Aktuelt

Advokatgruppen Kjelland & Co tilbyr gratis vurdering av alle personskadesaker etter trafikkulykker eller arbeidsulykker.
Ring oss på 45 48 60 20 for en uforpliktende samtale, eller kontakt oss via kontaktskjemaet.

Morten Kjelland utnevnt til professor i rettsvitenskap. Les mer

Lydbok om sentrale utmålingsprinsipper. Klikk her


Animasjon (video) – prinsippet om full erstatning

Rekonstrukjson av hendelsesforløp - eksempel 1 (laget av Ingeniørfirmaet Rekon)

Rekonstrukjson av hendelsesforløp - eksempel 2 (laget av Ingeniørfirmaet Rekon)

Advokatgruppen Kjelland – hjelpedokumenter Les mer

Professor dr.juris Morten Kjelland - på NRK Dagsrevyen, hvor han forklarer domsresultatet i en komplisert pasientskadesak. Les mer

Jussprofessor Morten Kjelland uttaler seg til Bergens Tidende om oppgjørsprosessen i en erstatningssak. Les mer

Jussprofessor Morten Kjelland uttaler seg til Tv2 om erstatning til mobbeofre. Les mer

Jussprofessor Morten Kjelland uttaler seg til NRK Nordland om erstatning til skadelidte pasienter/barn. Les mer
Hjem | Om Oss | Aktuelt | Tjenester | Publikasjoner | Kontakt
Copyright Kjelland Advokatkontor 2013. All Rights Reserved