Kjelland

Om Oss

Advokatgruppen Kjelland & Co er et spesialisert advokatfirma innen erstatningsrett og forsikringsrett. Firmaet behandler personskadesaker fra hele landet, og har kompetanse innen alle typer personskader. Det vil si at firmaet har sin særskilte kompetanse innen skader/sykdom etter

- trafikkulykker

- arbeidsulykker

- pasientskader

- voldshendelser.

I tillegg driver firmaet allsidig juridisk praksis innen blant annet familierett (arv og skifte), arbeidsrett, fast eiendom, samt strafferett. Advokatgruppen Kjelland & Co vektlegger faglig kvalitet og personlig oppfølging og service av sine klienter.

Advokat Anne Grethe Kjelland startet firmaet i 2000, og har tidligere erfaring fra advokatfirmaet Halvorsen & Mathiesen og advokatfirmaet Kindem & Co.

Kjelland er også fast foredragsholder for Juristenes Utdanningssenter sitt personskadeerstatningsrettskurs, samt holder etterutdanningskurs for leger/psykologer. Anne Grethe Kjelland er utdannet autorisert rettsmekler. Innen dette feltet har hun også skrevet sin særavhandling, om rettsmekling etter tvistemålsloven § 99A .

Kjelland er medlem av fagnettverket hos Personskadeforbundet LTN, samt er en del av Advokatforeningens «Advokaten hjelper deg»-ordning.Hjem | Om Oss | Aktuelt | Tjenester | Publikasjoner | Kontakt
Copyright Kjelland Advokatkontor 2013. All Rights Reserved