Kjelland

Arverett

 

Arverett

Hvordan opprette testament?

Gyldighet forutsetter oppfyllelse av:

  - innholdsmessige krav. For eksempel kan testamentsarvens størrelse sette begrensninger.
  - formelle krav som blant annet skriftlighet, vitner og habilitet, at testator var ved ”sans og samling” osv. 
 
Testament skal uttrykke testators siste vilje, hvilket kan medføre tolkingstvil.

Testamentsutforming 
 - Standardformularer
 - Individuelt utformete testasjonsønsker (innenfor rammen av gjeldende rett)


Advokatgruppen kan gi veiledning. Kontakt Oss for avtale og prisoverslag 

null
Hjem | Om Oss | Aktuelt | Tjenester | Publikasjoner | Kontakt
Copyright Kjelland Advokatkontor 2013. All Rights Reserved