Kjelland

Arverett

Arverett

Arvinger etter loven - kan være uenige om: 
- gjenlevende ektefelle kan sitte i uskifte
- gjenlevendes disposisjonsrett over formuen
- verdifordelingen av aktiva i dødsboet
- gjeldsovertakelse
- fordelingen av eiendeler (bolig, hytte, innbo osv)

Testamentsarvinger - kan være uenige om: 
- testamentet er gyldig
- hvordan testamentet skal tolkes
- om testamentet uttrykker testators siste vilje
- hvordan flere testamenter skal ”samordnes”
- om et testament er endret
- om et testament er tilbakekalt

Advokatgruppen kan gi veiledning. Kontakt Oss for avtale og prisoverslag 

null
Hjem | Om Oss | Aktuelt | Tjenester | Publikasjoner | Kontakt
Copyright Kjelland Advokatkontor 2013. All Rights Reserved