Kjelland

Fast eiendoms rettsforhold
"Som den er"-forbehold er svært utbredt ved overdragelse av fast eiendom, og har rettsvirkninger for kjøper og selger typisk ved
skjulte feil eller mangler
andre betydelige avvik
fra det kjøper forventet seg

Vanlige problemstillinger:
Hvilke rettigheter har du som kjøper når det viser seg at
… badet er fuktskadet?
… veggene ikke er godt nok isolert?
… eiendommen er mindre enn angitt i prospekt eller avtale?
… overtakelsen forsinkes?

Hvilke rettigheter har du som selger når det viser seg at
… kjøper ikke overtar?
… kjøper ikke betaler rettidig?

Bør man tegne eierskifteforsikring?

Hva koster
advokathjelpen?
Innboforsikring kan dekke utgifter til juridisk bistand

Advokatgruppen kan gi veiledning. Kontakt Oss for avtale og prisoverslag
null
Hjem | Om Oss | Aktuelt | Tjenester | Publikasjoner | Kontakt
Copyright Kjelland Advokatkontor 2013. All Rights Reserved