Kjelland

Bruksretter

 


null
Husleie
- Inngåelse, depositum og prisregulering
- Mislighold, oppsigelse og utkastelse

Se også Kontraktsrett

Tomtefeste
-
Inngåelse
- Prisregulering
- Opphør

Se også Kontraktsrett

Servitutter
 - Eksempler: veirettigheter, tilkomstrettigheter, jaktrettigheter osv
 - Inngåelse, fastleggelse av innhold, endring og opphør

Advokatgruppen kan gi veiledning. Kontakt Oss for avtale og prisoverslag

Hjem | Om Oss | Aktuelt | Tjenester | Publikasjoner | Kontakt
Copyright Kjelland Advokatkontor 2013. All Rights Reserved