Kjelland

Alminnelig Erstatningsrett


Advokatgruppen har erstatningsrett som et hovedarbeidsområde, og bistår i alminnelige erstatningsrettsaker.

Med alminnelig erstatningsrett menes her erstatning etter
  uaktsomhet fra skadevolder
  arbeidsgivers manglende sikkerhet på arbeidsplassen
  farlige virksomheter
  barns handlinger
  dyrs handlinger

Eksempler på alminnelige erstatningsrettsaker:
  En sak om sykkelulykke
  En sak om trampolinelulykke
  En sak om alpinulykke
  En sak om fallulykke på is
  En sak om ulykke etter hundeangrep

Se også Trafikkulykke/Yrkesskade

Advokatgruppen bistår ved ulike former for tvisteløsning:
  Utenrettslige oppgjør/forhandling
  Domstolsbehandling (rettssak)

Kontakt Advokatgruppen Gratis telefonveiledning
Hjem | Om Oss | Aktuelt | Tjenester | Publikasjoner | Kontakt
Copyright Kjelland Advokatkontor 2013. All Rights Reserved